Nieuwe hypotheekregels in 2015

By Financieel onafhankelijk in 10 jaar! - april 18, 2015

Restschuld

 • Rente op restschuld
  De rente op restschulden is per 1 januari 2015 vijftien jaar aftrekbaar. Dat was voorheen tien jaar. Deze verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017. Door de verlenging dalen de extra hypotheeklasten bij een restschuld van € 40.000 met ruim € 100 bruto per maand, mits de geldverstrekker akkoord gaat met een langere periode van aflossing.
 • Vrijstelling op restschuld
  De schenkingsvrijstelling voor aflossing van een restschuld die is ontstaan voor 29 oktober 2012 is op 1 januari 2015 weer vervallen. 

Hypotheekrenteaftrek

 • Verlaging hypotheekrenteaftrek
  Het percentage hypotheekrenteaftrek  is per 1 januari 2015 verder verlaagd: van 51,5 % in 2014 naar 51 %. Dit raakt alleen huiseigenaren die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. Voor elke € 10.000 betaalde hypotheekrente krijgen zij in 2015 in totaal ongeveer € 50 minder belasting terug.Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5 %, tot 38 % in 2041. 

Maximale hypotheek

Geldverstrekkers houden bij het bepalen van de maximale hypotheek rekening met twee grenzen: inkomen en woningwaarde. De laagste grens is bindend.

Ten eerste moet het inkomen hoog genoeg zijn voor een bepaalde hypotheek. Deze verhouding heet 'loan-to-income'.

Strengere inkomenseis hypotheek

En ten tweede is er een maximale verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het onderpand. Dit wordt ook wel 'loan-to-value' genoemd. In 2014 was dit maximaal 104 %. De minister van Financiën verlaagt dit percentage de komende periode elk jaar met een procent. Voor de komende jaren gelden de volgende maximale 'loan-to-values', inclusief 2 % overdrachtsbelasting:
 • 2014: 104 %
 • 2015: 103 %
 • 2016: 102 %
 • 2017: 101 %
 • 2018: 100 %
Dit betekent dat het vanaf 2018 niet meer mogelijk is om de bijkomende kosten (voor bijvoorbeeld makelaar en notaris) te lenen.

Energiebesparing en hypotheek

Een huiseigenaar die energiebesparende maatregelen wil meefinancieren, krijgt daarvoor in 2015 meer hypotheekruimte. De extra ruimte, buiten de normale inkomenstoets om, gaat namelijk omhoog van € 8.000 naar € 9.000. Voorwaarde hiervoor is wel dat het bruto jaarinkomen minimaal € 32.000 is. En de totale hypotheek mag niet hoger zijn dan 106 % van de marktwaarde van de woning.

Voor de nul-op-de-meter woningen is het extra hypotheekbedrag omhoog gegaan van € 13.500 naar € 25.000. Daarvoor gelden wel twee voorwaarden. Ten eerste moet er een energieprestatiegarantie zijn afgegeven voor ten minste tien jaar. En ten tweede moet het bruto jaarinkomen minimaal € 32.000 zijn. Bovendien mag de totale hypotheek niet hoger zijn dan 106 % van de marktwaarde van de woning.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Per 1 juli 2015 is de bovengrens voor een nieuwe NHG verlaagd van € 265.000 naar € 245.000.

Schenkingsvrijstelling

De tijdelijk tot € 100.000 verhoogde schenkingsvrijstelling voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning óf aflossing van de eigenwoningschuld is per 1 januari 2015 vervallen. Vanaf die datum geldt hiervoor een vrijstelling van € 52.752. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

WOZ-waarde openbaar

De woz-waarde van iedere woning is naar verwachting vanaf medio 2015 voor iedereen openbaar. Zo kunnen woningbezitters via een website de WOZ-waarde van hun huis vergelijken met zelfgekozen referentiepanden. Per keer kan eenmaal een WOZ-waarde worden geraadpleegd. De Eerste en Tweede Kamer hebben een wetsvoorstel hiertoe al goedgekeurd, maar wanneer de wet in werking treedt is nog onbekend.

Onroerendezaakbelasting

Het voor onroeremdezaakbelasting (ozb) verschuldigde bedrag mag in 2015 maximaal met 3 % stijgen. Dit is een gemiddelde voor heel Nederland, volgens de zogeheten macronorm van het kabinet. Dat betekent dat de stijging in een specifieke gemeente (veel) hoger of lager kan uitvallen.

Eigenwoningforfait

Voor woningen met een WOZ-waarde boven € 1.040.000 is het eigenwoningforfait per 1 januari 2015 gestegen van 1,8 % naar 2,05 %. Dit hogere forfait geldt alleen voor het gedeelte van de WOZ-waarde boven € 1.040.000.

Voor het gedeelte onder € 1.040.000 is het forfait in 2015 van 0,7 naar 0,75 % gestegen. Voor een gemiddelde huiseigenaar, met een woningwaarde van € 200.000, stijgt de belasting hierdoor volgend jaar met ongeveer € 40 tot € 50. Voor een woning met een WOZ-waarde van bijvoorbeeld € 1.500.000 wordt het forfait € 1.150 hoger. Bij een belastingtarief van 52 % betaalt de huiseigenaar dan € 600 meer inkomstenbelasting.

Verlaagd BTW-tarief op arbeid

Het verlaagd btw-tarief van 6% op arbeid bij een verbouwing (renovatie en herstel) vervalt per 1 juli 2015. Vanaf die datum geldt hiervoor dus weer het hoge btw-tarief van 21 %.

 • Share:

You Might Also Like

0 reacties